Bếp khè công nghiệp Wonderful 5A2

Bếp khè công nghiệp Wonderful 5A2

Hãng sản xuất:  Wonderful – Model 5A2

Bếp đánh lửa manegto – 1 mâm lửa

Trọng lượng: 8kg

Lượng gas tiêu thụ 0.78kg/hr

Kích thước:  600 x 340 x 180