background

Rooftop Bar – Đường Calmette, Quận 1

AVC là nhà cung cấp thiết bị tủ lạnh công nghiệp, thiết bị inox cho quầy bar của Rooftop Bar – Đường Calmette Quận 1

Cung cấp thiết bị quầy bar

Trang thiết bị quầy bar

Thiết bị quầy bar

thiết kế quầy bar

Thiết kế quầy bar

Các thiết bị Âu Việt Catering đã cung cấp:

Bàn mát 2 cánh kính

Bàn mát 2 cánh

Bếp nướng than củi

Chậu rửa inox 1 ngăn

call
Site Map - Post Map - Cat Map