background

trử đông thịt bò kobe dùng trong các bar

trử đông thịt bò kobe dùng trong các bar, thịt cao cấp được trử đông, thit tru dong

thịt cao cấp được trử đông dùng để chế biến nhanh các món Âu

call