Thiết bị bếp nhà hàng The Breakfast Club – 33 Bà triệu, Hà Nội

AVC cung cấp thiết bị bếp nhà hàng The Breakfast Club – 33 Bà triệu Hà Nội

AUVIETCORP thiết kế, thi công hệ thống bếp tại The Breakfast Club – 33 Bà triệu, Hà Nội. The Breakfast Club – Hà Nội là Club tiếp nối thành công của The Penthouse Saigon sẽ đêm đến cho các bạn nhiều trải nghiệm mới.

The Breakfast Club - Ba Trieu

The Breakfast Club – 33 Bà triệu, Hà Nội

Những thiết bị AUVIETCORP cung cấp:

– Thiết bị bếp âu

– Bếp âu 4 họng

– Chiên nhúng điện đôi

– Bàn lạnh 2 cánh

– Tư vấn thiết kế