Bếp nướng than đá nhân tạo dùng gas Berjaya CRB3B-17

Bếp nướng than đá nhân tạo dùng gas Berjaya CRB3B-17

Liên hệ

  • Model: CRB3B-17
  • Kích thước: 900 x 790 x 350mm
  • Kích thước đóng gói: 955 x 845 x 445mm
  • Trọng lượng(kg): 98
  • Lượng tiêu thụ GasBtu/Hr: 90000
  • Thể tích đóng gói(m): 0.36
  • Số họng đốt: 3
  • Bảo hành 12 tháng