TurboCool tủ đông 2 đứng inox URF 2S

TurboCool tủ đông 2 đứng inox URF 2S